محلی برای ارتباط با دانشجویان محترم و شاید فارغ التحصیلان و دانش آموزان گرامی

ردیف

نام

میانترم

پروژه

فعالیت کلاسی 

پایان ترم

جمع

نهایی

1

احمدپور-اريان

4

 

 

10

14

14.75

2

برزگر-كاظم

4.75

 

1

8.5

14.25

15

3

جليور قاسم

4.5

2

 

8.5

15

15.75

4

حسين يان-بهروز

3

2

 

5

10

10.75

5

خانش پور-محمد

4.75

 

0.25

8.75

13.75

14.5

6

خيالي -نسترن

2.75

 

0.25

5.75

8.75

10

7

درگاهي-سيامك

3

 

 

5

8

9.75

8

رسول زاده-ناصر

3.75

 

 

5

8.75

10

9

زينال-بهزاد

2.75

 

 

5

7.75

9.75

10

زينال نژاد-سپيده

2.5

 

0.75

7.5

10.75

11.5

11

سروي-مهسا

2.5

2

 

7

11.5

12.25

12

شهري-حامد

2.25

 

 

5.75

8

9.75

13

عباس زاده-ميثم

2.75

 

 

10.5

13.25

14

14

عليجاني -حامد

2

 

 

8.5

10.5

11.25

15

فرضي زاد-پوريا

2.25

2.5

 

7.5

12.25

13

16

قاسمي-ايرج

2.5

 

 

7.75

10.25

11

17

گوهری محسن

1

 

 

10.25

11.25

12

18

مرادي-مجتبي

3.5

 

 

7.75

11.25

12

19

موسوي -ليلا

2.5

 

 

8.25

10.75

11.5

20

ميرهاشمي-مرتضي

1.75

 

0.25

8.25

10.25

11

21

هاشمي-ميلاد

4.5

 

0.75

13.5

18.75

19.5

نوشته شده توسط توحید ادیبی در ساعت 18:33 | لینک  |